Medlemsflugt fra den finske folkekirke efter omdiskuteret tv-debat

20 okt

Som direkte konsekvens af homofobiske udtalelser fra et finsk parlamentsmedlem under en tv-debat, har den finske folkekirke modtaget mere end 20.000 udmeldelser på bare en uge.


I et debatprogram om homoseksualitet vist på finsk tv for nylig, udtalte Kristendemokraternes kvindelige ordfører, Päivi Räsänen, at homoseksuelle personer ikke bør udleve deres seksualitet. »Jeg kan godt forstå, at man kan føle sig tiltrukket af en af samme køn, men det er ikke det samme som at handle på disse impulser. For os kristne er det et moralsk spørgsmål. Jeg har flere homoseksuelle bekendte, som er imod både homoseksuelle familieformer såvel som homoseksuel livsstil«, sagde Räsänen, og understregede også, at homoseksualitet er forkert i forhold til det kristne verdensbillede.

Senere i programmet, der løb over de finske skærme tirsdag den 12. oktober, udtalte Päivi Räsänen sig også yderst kritisk om homoseksuelles muligheder for at adoptere. »Der kan naturligvis ske ulykker og lignende, som gør at en forælder forsvinder ud af billedet, men man skal ikke bevidst stræbe efter en situation hvor børn frarøves en mor og en far«, sagde den kontroversielle politiker.  Biskoppen Matti Repo, der også medvirkede i udsendelsen, understregede i samme forbindelse at børn har ret til forældre, mens voksne ikke nødvendigvis har ret til børn.

Udtalelserne medførte straks intensiv debat i Finland, og allerede den følgende dag modtog den evangelisk-lutherske folkekirke over 2.500 udmeldelser. Om fredagen, 3 dage efter programmet, indkom der knap 3.500 ønsker om udmeldelse, mens søndag tog rekorden hjem med mere end 5.700 udmeldelser på en dag.

Totalt er der indløbet omkring 20.000 udmeldelser på en uge, mere end 20 gange så mange som på en gennemsnitlig uge, hvilket betyder et tab for kirken på over 35 millioner kroner i mistede skatteindtægter.

Den finske kirke forsøger nu at mane til besindighed, og i søndags gik ærkebiskop Kari Mäkinen derfor også på tv, hvor han officielt tog afstand fra de homofobiske ytringer, og samtidig understregede at Räsänens udtalelser ikke repræsenterer den finske kirkes holdninger.


Kilder: Hufvudstadsbladet, NRK.no, Sydsvenskan


Reklamer

Unikt vejrfænomen i Venezuela satte en stopper for Sir Francis Drake

18 okt

Da den engelske sørøver og opdagelsesrejsende, Sir Francis Drake, en nat i 1595 forsøgte at angribe byen Maracaibo, blev han forinden spottet af en vagtpost, der kunne skimte skibenes silhouetter i lyset fra en kraftig elektrisk storm. Drake måtte vende om og opgive sine planer, eftersom den spanske hær hurtigt fik bemandet sine kanoner. Det særlige vejrfænomen, der afslørede den legendariske søfarer, antænder fortsat nætterne i det nordvestlige Venezuela, men trues også af klimaforandringer.


Lige så langt tilbage nogen kan huske, har et enestående scenarie udspillet sig på himlen over Maracaibosøens sydlige ende, lige hvor Catatumbo-floden har sin udmunding. Halvdelen af årets nætter er oplyste af enorme lydløse lyn, der springer fra sky til sky med få sekunders mellemrum, i op til 10 timer uden afbrydelser.

Lynene befinder sig i mere end 5 kilometers højde, hvilket forklarer at de dårligt kan høres fra jorden, og heller aldrig slår ned. De elektriske udladninger er på mere end 100.000 ampere, omkring 10 gange så kraftige som de sky-til-jord lynnedslag vi typisk oplever på vore breddegrader. I løbet af bare 10 minutter, har “Relámpago del Catatumbo”, de lokales navn for fænomenet, dermed produceret strøm nok til at oplyse samtlige pærer i hele Sydamerika.

Årsagen til lynene over Maracaibosøen er fortsat en gåde for videnskaben. En del af forklaringen skal findes i en stor fordampning fra de omkringliggende vådområder, kombineret med frigørelsen af betydelige mængder metangas, fra nedbrydning af organisk materiale. Meteorologerne mener også, at de særlige vindforhold omkring Andesbjergene er med til at skabe de enorme elektriske spændinger i atmosfæren.

I slutningen af januar i år holdt fænomenet pludselig op, og i mere end en måned var der ingen lyn over Maracaibosøen. Sidste gang noget lignende skete var i 1906, hvor et stort jordskælv ud for Ecuadors kyst og en efterfølgende tsunami, medførte tre ugers fravær af de dansende natteglimt. I år var første gang man har registreret så langt et ophold i den elektriske storm, og den primære årsag var klimafænomenet El Niño, der medførte voldsom tørke over hele Venezuela. Lynene vendte dog tilbage for fuld kraft, men bekymringen for at det vil ske igen, og næste gang måske permanent, er blevet siddende hos lokalbefolkningen, for hvem der er stor symbolik knyttet sammen med “Relámpago del Catatumbo”. Venezuelas særlige himmelfænomen, der forhindrede Sir Francis Drake i at gå i land og udplyndre Maracaibo i 1500-tallet, havde nemlig også afgørende betydning for den spanske flådes nederlag i 1823, hvor landet vandt sin selvstændighed. Delstaten Zulia, der omkranser Maracaibosøen, har derfor også placeret et lyn henover midten på sit flag og våbenskjold.

UNESCO har iøvrigt afslået at optage den elektriske storm på listen over verdens kulturarv, med begrundelsen at vejrfænomener ikke kan tilknyttes et specifikt sted.


Kilder: France24.com, Wikipedia, Latin American Herald Tribune, meteogroup.co.uk, The Guardian

Fotos: Vladimir Marcano

Kunst fusionerer med koralrev ud for den mexicanske kyst

14 okt

Den britiske kunstner Jason deCaires Taylor har netop opstillet 350 skulpturer på bunden af det Caribiske Hav – og flere er på vej.


Siden 2009 har skulptøren Jason deCaires Taylor arbejdet på sit hidtil mest ambitiøse projekt: En mere end 400 kvadratmeter stor undersøisk skulpturpark, der opstilles på ti meters dybde ud for den mexicanske turistby Cancún.

For nylig blev 350 skulpturer af mennesker nedsat som første del af installationen “Den Tavse Evolution”, der forventes at stå færdig i løbet af den kommende måned. Da vil værket bestå af mere end 400 skulpturer, som alle er modelleret og støbt efter virkelige personer fra forskellige aldre, samfundslag og professioner. Statuerne er lavet af en særlig cementblanding, ti gange hårdere end almindelig cement, og har en neutral pH-værdi, hvis formål er at stimulere væksten af koraller.

Tankerne bag “Museo Subacuático de Arte”, det undersøiske kunstmuseums officielle navn, er nemlig mere end bare et spektakulært kunstprojekt. Idéen er, at skulpturerne med tiden vil gro til med koraller og danne et kunstigt koralrev, for derved at medvirke aktivt til bevarelsen af de truede havmiljøer. Samtidig håber Taylor også, at undervandskunsten bliver så stort et trækplaster at det vil tage noget af presset fra de nærliggende naturlige koralrev.

“Den Tavse Evolution” er den sidste af  i alt 4 installationer som Jason deCaires Taylor har leveret til museet, der først officielt åbnes i slutningen af november. Et strategisk valgt tidspunkt, der falder sammen med COP16-klimatopmødet, som netop Cancún er vært for.Kilder: Underwatersculpture.com, Wikipedia, Telegraph.co.uk

Foto og video: Jason deCaires Taylor

Imamer tilbydes plads på skolebænken

12 okt

For at fremme integrationen og den interreligiøse dialog  i Tyskland, har universitetet i Osnabrück taget initiativ til en helt ny uddannelse for imamer.

Den 11. oktober var første skoledag for et hold på 30 imamer og andre muslimske religiøse rådgivere på Osnabrück Universitet i den tyske delstat Niedersachsen. Over det næste år skal de ikke bare lære tysk, men også undervises i samfundsvidenskab og deltage i seminarer om andre religioner. De religiøse studerende vil også gennemgå kurser i konflikthåndtering og mægling, ligesom der er planlagt ekskursioner til bl.a. en koncentrationslejr og den tyske Bundestag i Berlin, for at øge kendskabet til landets historie og kultur.

»Imamer er ikke bare traditionelle bønneledere«, siger den niedersachsiske social- og integrationsminister, Aygül Özkan, i en pressemeddelelse. »Ud over at rådgive i religiøse spørgsmål, benyttes imamer også når mange af livets store som små problemer skal løses. Det er dem man kontakter omkring ægteskabelige konflikter, og dem man ringer til med administrative spørgsmål. Ofte bliver imamerne endda brugt som uddannelsesvejledere«, forklarer Aygül Özkan. »Med deres helt særlige position, kan imamerne blive “motorer for integrationen”, og komme til at spille en vigtig rolle i den interreligiøse dialog fremover. Men for at kunne løfte disse mangeartede opgaver, og set i forhold til integrationen, er en målrettet videreuddannelse den rette vej at gå«, udtaler Özkan.


At initiativet har sin berettigelse i Tyskland, understreges af at størstedelen af landets næsten 2.000 imamer i dag kun taler lidt eller slet intet tysk, og endnu ikke har integreret sig i samfundet.

Osnabrück er det første tyske universitet til at tilbyde denne 1-årige uddannelse, men flere af de øvrige delstater har allerede tilkendegivet at de har planer om at følge efter.

Kilder: Spiegel Online, Universität Osnabrück

Foto: Axel Mauruszat

Svenskerne kører videre med håndholdte mobiler

10 okt

Sverige er et af de få steder i verden hvor håndholdt mobilsnak under kørslen fortsat er tilladt. Håndfri løsninger og Bluetooth øger nemlig ikke nødvendigvis trafiksikkerheden.

I Norge, Holland og Italien lyder bøden på over 1000 kroner. I Danmark koster det 500 kroner og et klip i kørekortet. I New Delhi er al brug af mobiltelefoni forbudt under kørslen – også håndfrit udstyr. Men så snart du er kommet over Øresundsbroen og befinder dig på svensk jord, kan du både køre bil og tale i håndholdt mobil uden at overtræde færdselsloven. Sverige er nemlig det eneste land i Europa der endnu ikke har indført et forbud mod dette.


Grundlaget for den svenske beslutning er en rapport fra 2003, udarbejdet af Trafikverket, hvor der blev lavet forsøg på både landeveje, i byzoner og i køresimulator. Konklusionen var at håndfri mobiltelefoni under kørslen ikke øger trafiksikkerheden – og i visse situationer ligefrem forringer den.

Resultaterne af undersøgelsen peger entydigt på samtalens kompleksitet som den helt afgørende faktor. Det er den mentale belastning – indholdet i samtalen – der bestemmer hvor distraheret føreren bliver, langt mere end det er det benyttede udstyr. Under komplicerede samtaler steg reaktionstiden og distraktions-niveauet markant mere end under simple, korte samtaler. Forsøgene viste også, at bilister der taler i håndholdte mobiltelefoner typisk sætter farten en smule ned, og generelt er opmærksomme på nedsat koncentrationsevne, mens de der benytter håndfrit udstyr ikke ændrer kørselsmønster.

»I vores redegørelse fra 2003 konkluderede vi, at anvendelse af håndfrit udstyr ikke har mærkbar betydning for trafiksikkerheden«, fortæller Ruggero Ceci fra Trafikverket til Kosmopolitten. »Resultatet af vores undersøgelse stemmer iøvrigt helt overens med lignende internationale videnskabelige udredninger om emnet«.

Rapporten påpeger derfor også, at de forbud mod håndholdt mobiltelefoni under kørslen, som er blevet indført i mange lande, ikke er baseret på videnskabelige argumenter.

Udviklingen indenfor mobiltelefoni siden 2003, hvor rapporten blev offentliggjort, har dog medført nye problematikker: »Smartphones bliver mere og mere udbredte, og det betyder en øget brug af blandt andet SMS og e-mail under kørslen«, forklarer Ruggero Ceci. »Det er et stort problem, da bilister derved fjerner blikket helt fra vejen for at koncentrere sig om andre gøremål, som for eksempel skrivning og informationssøgning«.

Trafikverket vil nu endnu engang vurdere behovet for lovgivning på området, og indtil da er budskabet til bilisterne hinsidan, at al brug af mobiltelefoni under kørslen er forbundet med øget fare og nedsat reaktionsevne – håndfrit eller ej.


Kilder: Trafikverket, Politi.dk, Wikipedia, Cellular-News.com


Kosmopolitten og en forstenet anekdote fra kridttiden

3 okt

Oktober er en regnvejrstung realitet. Når trangen til at begive sig udenfor alligevel melder sig, indbyder efteråret til lange forblæste gåture gennem løvfaldsklædte skove, og gensyn med mennesketomme sandstrande hvor sommerens kulørte farvepalette er rørt sammen til nuancer af gråt, der forbinder horisonten med havet, og havet med stranden, i det samme brede penselstrøg.

Under sådan en blytung himmel blev Kosmopolitten døbt, mens vi trampede rundt på Ivö, lidt uden for Kristianstad, og fandt vættelys i det nedlagte kalkbrud. Derfor virker det også pludselig meningsfyldt at lade disse cigarformede, gulbrune fossiler skubbe bloggen over startlinjen.

Et vættelys er den forstenede bagkrop fra en uddød blæksprutteart, belemnitten, der levede i kridthavet for mere end 65 millioner år siden. Dengang var Danmark dækket af et tropisk hav, fuldt af svømmende dræberøgler, hajer, meterlange kæmpemuslinger, søpindsvin og blæksprutter. Belemnitten havde 10 arme, og et indvendigt skelet i bagkroppen, der fungerede som en slags vægtstang. Det er disse fossiler man idag finder langs strande og klinter.

Tidligere var der meget overtro forbundet med vættelys, og man var overbevist om at stenene besad magiske krafter, og kunne holde ånder og overnaturlige væsener på sikker afstand. Vætterne var små troldeagtige eksistenser,  der typisk boede under husene eller andre steder i menneskers nærhed. Ligesom nisserne, så kunne de blive meget generende hvis man ikke sørgede for at holde sig på god fod med dem. Man mente blandt andet, at vætterne kunne lide at sutte på spæde barnefingre. For at holde vætterne borte, lagde man derfor vættelys ned i vuggen.

Vættelysene blev også sat op på bjælker i husene, med spidsen pegende opad, for at beskytte mod lynnedslag, mens man andre steder lagde dem under sengen for at blive hurtigere gravid og øge sandsynligheden for at barnet blev en dreng.

Min mor har altid brugt udtrykket tordensten, fordi man i gamle dage mente at de faldt ned fra himlen når det lynede.

Tyskerne kalder iøvrigt vættelyset for tordenkile (“Donnerkeile”) eller djævlefinger (“Teufelsfinger”).

Kilder: Den Store Danske, Skoletjenesten, Wikipedia.

Fotos: Tak for lån til Keld Skytte Petersen.

%d bloggers like this: